Gendersensitieve zorg

Er zijn evidente en relevante verschillen tussen mannen en vrouwen die invloed hebben op ziekte en gezondheid. Deze verschillen worden veroorzaakt door een samenspel van biologische, psychosociale, sociale en culturele factoren. Waar we vroeger in de behandeling alleen rekening hielden met de sekse van patiënten (genetische en fysiologische verschillen tussen man en vrouw), weten we tegenwoordig dat we de behandeling ook af moeten stemmen op gender (culturele en sociale verschillen tussen man en vrouw). Het is belangrijk dat ook deze kennis geïntegreerd wordt in de dagelijkse praktijk, opleidingen en nascholing. 

Checklist

Als resultaat van het CGS-project Gendersensitieve Zorg besteden vijf geneeskundige vervolgopleidingen (interne geneeskunde, huisartsgeneeskunde, maatschappij en gezondheid, psychiatrie en cardiologie) inmiddels aandacht aan gendersensitieve zorg. De aios binnen deze opleidingen krijgen inzicht in de voor de praktijk relevante sekse- en genderverschillen en kunnen dit toepassen in de medische praktijk. Wil je als opleider of aios weten of gender ook in jouw opleidingsplan is opgenomen? Er is een checklist waarmee globaal bepaald kan worden in hoeverre sekse- en genderaspecten voorkomen in het opleidingsaanbod van vervolgopleidingen.

E-learning

Om aios (en stafleden) bewust te maken van het belang van relevante sekse- en genderaspecten bij ziekte en gezondheid is de e-learning ‘Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding’ ontwikkeld. De e-learning is beschikbaar voor alle geneeskundige vervolgopleidingen om te gebruiken binnen het onderwijs. De doorlooptijd van de e-learning bedraagt 70-90 minuten en accreditatie is toegekend voor 2 punten.

Lees meer over gendersensitieve zorg op de website van de KNMG