Duurzaamheid

De zorgsector een enorm vervuilende sector, verantwoordelijk voor ongeveer zeven procent van de jaarlijkse CO2-uitstoot in Nederland. Naast zorginstellingen, overheden en bedrijven dragen ook zorgverleners verantwoordelijkheid om deze vervuiling te beperken. De Federatie Medisch Specialisten vindt dat zij een cruciale rol spelen bij de verduurzaming in de zorg en het succesvol implementeren van duurzame innovaties. Op deze themapagina vind je diverse inspirerende voorbeelden van medisch specialisten en hoe zij deze rol vervullen.

100 partijen ondertekenden de Green Deal Duurzame zorg voor een gezonde toekomst. Hierin staan afspraken voor minder milieuvervuiling door de zorg. Alle afspraken zijn gebaseerd op de vijf basisdoelen: 

  • Meer inzet op gezondheid
  • Het vergroten van de bewustwording en kennis
  • 55% minder directie CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050
  • 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 ten opzichte van 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050
  • Het verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik)

De Federatie zet zich onder meer in voor het opnemen van duurzaamheid in richtlijnen. Ons Kennisinstituut ondersteunt het initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) bij het ontwikkelen van de Leidraad ‘Toevoegen duurzaamheidsparagraaf aan landelijke richtlijnen’ van de snijdende specialismen. In een speciale podcast van de Federatie gaat voorzitter Peter Paul van Benthem in gesprek over duurzaamheid in de zorg met onder andere Nicole Hunfeld, ziekenhuisapotheker en projectleider van de Groene IC en Evelyn Brakema, huisarts in opleiding en voorzitter van de Groene Zorg Alliantie.

100 partijen ondertekenden de Green Deal Duurzame zorg voor een gezonde toekomst. Hierin staan afspraken voor minder milieuvervuiling door de zorg. Alle afspraken zijn gebaseerd op de vijf basisdoelen: 

  • Meer inzet op gezondheid
  • Het vergroten van de bewustwording en kennis
  • 55% minder directie CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050
  • 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 ten opzichte van 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050
  • Het verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik)

De Federatie zet zich onder meer in voor het opnemen van duurzaamheid in richtlijnen. Ons Kennisinstituut ondersteunt het initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) bij het ontwikkelen van de Leidraad ‘Toevoegen duurzaamheidsparagraaf aan landelijke richtlijnen’ van de snijdende specialismen. In een speciale podcast van de Federatie gaat voorzitter Peter Paul van Benthem in gesprek over duurzaamheid in de zorg met onder andere Nicole Hunfeld, ziekenhuisapotheker en projectleider van de Groene IC en Evelyn Brakema, huisarts in opleiding en voorzitter van de Groene Zorg Alliantie.

Wetenschappelijke verenigingen

Verschillende wetenschappelijke verenigingen zijn initiatieven gestart om de zorg te verduurzamen. Zo is het Landelijk Netwerk de Groene OK is een samenwerkingsverband van 10 wetenschappelijke en 5 beroepsverenigingen die de zorg op de ok willen verduurzamen. In 2021 startte ook de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) met een commissie die zich inzet voor het ontwikkelen van duurzame intensive care ‘De Groene IC’. Met ‘Gynae Goes Green’ hoopt de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) te kunnen ondersteunen bij duurzame veranderingen, zowel bij de professionele uitoefening van het vak als privé. Het Nederlandse Oogheelkundig Genootschap (NOG) richtte de specialisme overstijgende Projectgroep Duurzame Oogheelkunde (PGDO) op. Deze projectgroep ontwikkelt samen met het veld best practices, met in achtneming van de huidige richtlijnen en de wetenschappelijke consensus.

Bekijk ook