Lopend onderzoek en onderzoek in opzet

Binnen de Federatie Medisch Specialisten is op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) een multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 opgericht. Het doel is samenwerking tussen onderzoekers en hergebruik van data te stimuleren zodat samenhang gecreëerd wordt tussen onderzoeken die in Nederland opgezet zijn/worden rondom diagnostiek en behandeling van COVID-19.

Inmiddels heeft de commissie de multidisciplinaire COVID-19 Kennisagenda ontwikkeld. Vooralsnog bestaat de commissie naast internisten, uit ziekenhuisapothekers, longartsen, medisch microbiologen, radiologen en pathologen. Het bureau van de Federatie en het Kennisinstituut ondersteunen de commissie.

Subsidiemogelijkheden

Vanuit ZonMw zijn de eerste onderzoeken gehonoreerd binnen de subsidieregeling COVID-19. Naast de al verstrekte incidentele subsidies zijn er meer subsidiemogelijkheden. ZonMw is gestart met het onderzoeksprogramma COVID-19. Dit programma is gericht op voorkomen of verminderen van negatieve effecten van de COVID-19 pandemie, bestrijden van de pandemie en de maatschappelijke dynamiek als gevolg van de pandemie.