Lopend onderzoek en onderzoek in opzet

Binnen de Federatie Medisch Specialisten werd tijdens de COVID-pandemie op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) een multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 opgericht. Het doel is samenwerking tussen onderzoekers en hergebruik van data te stimuleren zodat samenhang gecreƫerd wordt tussen onderzoeken die in Nederland opgezet zijn/worden rondom diagnostiek en behandeling van COVID-19.

Inmiddels heeft de commissie de multidisciplinaire COVID-19 Kennisagenda ontwikkeld. Vooralsnog bestaat de commissie naast internisten, uit ziekenhuisapothekers, longartsen, medisch microbiologen, radiologen en pathologen. Het bureau van de Federatie en het Kennisinstituut ondersteunen de commissie.