E-Learning Langdurige klachten na COVID-19

Een deel van de personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, is na drie maanden nog niet geheel klachtenvrij. Er is veel behoefte aan kennis over langdurige klachten na COVID-19 en hoe hiermee om te gaan. De Federatie Medisch Specialisten en het Nederlands Huisartsen Genootschap hebben daarom een kosteloze e-learning ontwikkeld voor zorgverleners. Hierin worden onder meer de belangrijkste punten uit de in maart verschenen multidisciplinaire richtlijn Langdurige klachten na COVID-19 besproken. De e-learning is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) met 2 accreditatiepunten.

De e-learning is bedoeld voor medisch specialisten (met name longartsen, klinische geriaters, internisten en revalidatieartsen) en huisartsen en is op elk gewenst moment te starten. Na het maken van deze e-learning:   

  • ken je de aanpak van deze klachten en weet je met wie je hierbij kunt samenwerken;   
  • ken je de verwijsindicaties en de rol van medebehandelaars en consulenten;
  • weet je wat de meest voorkomende langdurige klachten na COVID-19 zijn;   
  • heb je een indruk van de impact van langdurige klachten op de patiënt en diens omgeving.

Aanmelden

Heb je een account voor de digitale leeromgeving? Ga direct naar dlo.demedischspecialist.nl

Heb je geen account voor de digitale leeromgeving, meld je dan hier aan.  

Richtlijn COVID-19

De multidisciplinaire richtlijn Langdurige klachten na COVID-19 is ontwikkeld op initiatief van de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap en Longalliantie Nederland.  

Kijktip: webinar Langdurige klachten na COVID-19

Op 2 juni 2022 organiseerde de Federatie met het Nederlands Huisartsen Genootschap een vakinhoudelijk webinar over langdurige klachten na COVID-19. Er werd ingegaan op diagnostiek in de eerste lijn, multidisciplinaire behandeling en multidisciplinair overleg. Kijk het webinar terug.