Project verspreiding en implementatie keuzekaarten

Inmiddels zijn er bijna 35 keuzekaarten ontwikkeld, maar het gebruik in de praktijk is nog voor verbetering vatbaar. Om keuzekaarten beter te verspreiden en implementeren in de klinische praktijk, is een project gestart dat in 2022 is afgerond. Dit project is uitgevoerd door de NVDV in samenwerking met het NOG, NVOG en de NIV. Daarnaast participeren V&VN, Patiëntenfederatie Nederland en vier patiëntenorganisaties (Bekkenbodem4All, Harteraad, Oogvereniging Nederland en Psoriasis Nederland) in dit project. Het project werd ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Het eindrapport met bevindingen over het gebruik van keuzekaarten en aanbevelingen voor toepassing in de praktijk, kun je hier lezen. De samenvatting is te vinden op pagina 4.

Op deze pagina vind je informatie en tools voor zorgverleners die zijn ontwikkeld binnen dit project. 

Tools en achtergrondinformatie

Algemeen

Keuzekaarten

  • Bekijk het webinar Samen Beslissen en keuzekaarten. Dit webinar gaat in op het gebruik van de keuzekaart in het gesprek met de patiënt. Het geeft informatie over effectiviteit van de keuzekaart, communicatie en gedrag.
  • Bekijk de video's over het juist gebruik en onjuist gebruik van keuzekaarten.
  • Beluister de audioversie van de keuzekaart Niet-infectieuze uveïtis, ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking. De patiënt kan deze geluidsopname en de losse hoofdstukken beluisteren op thuisarts.nl/keuzekaart.

Keuzekaarten-in-beeld

Financiering

Het project werd gefinancierd vanuit Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). In de eerste fase van dit project is een implementatiecoach betrokken, gefinancierd vanuit ZonMw.

Meer weten?

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft dit project begeleid. De betrokken adviseurs bij het Kennisinstituut zijn Dunja Dreesens (senior adviseur) en Ester Rake (projectleider). Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Ester Rake via e.rake@kennisinstituut.nl.