Omscholingsaanpak

In diverse ziekenhuizen zijn leerhuizen initiatieven gestart om zo snel mogelijk zorgprofessionals in te zetten bij de bestrijding van de COVID-19 epidemie. Hier vindt u het Capaciteitsmodel waarmee u het aantal benodigde artsen op SEH, IC en kliniek kunt bepalen dat omgeschoold moet worden. Daarnaast kunt u hier de beschrijvingen van de aanpak en de uitwerking van de Jeroen Bosch Academie downloaden.

Capaciteitsmodel

Het Capaciteitsmodel COVID-19 berekent hoeveel artsen nodig zijn op de COVID-19 afdelingen. Ziekenhuizen kunnen dit model gebruiken voor de personeelsplanning en de scholing van artsen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis ontwikkelde dit model met input van de Federatie en databedrijf Pipple.

Rijnstate ziekenhuis - Handreiking voor artsen flexpool COVID zorg

Nu de tweede coronagolf in volle gang is, zijn er in de ziekenhuizen weer COVID-cohort verpleegafdelingen ingericht. Naast deze verpleegafdelingen wordt ook de IC-capaciteit uitgebreid voor COVID-patiënten. Het Rijnstate ziekenhuis heeft een artsen flexpool opgezet voor de COVID-cohort verpleegafdelingen en daar deze handreiking over geschreven om te delen met andere ziekenhuizen. Ook zijn hun ervaringen verwerkt in een wetenschappelijk opiniestuk in het wetenschapstijdschrift van de Royale College of Physicians. Heeft u vragen over deze handreiking dan kunt u contact opnemen met Marcel Spanier via cmsr@rijnstate.nl.

Lees ook het interview met Marcel Spanier, mdl-arts van het Rijnstate Ziekenhuis, over de artsen-flexpool.

Ga terug naar de overzichtspagina Omscholen