‘Je kunt een verdediger best een tijdje in de spits laten spelen’

Veel ziekenhuizen worstelen ermee: hoe organiseer je voldoende capaciteit en kennis voor de COVID-afdelingen in deze tweede golf? ‘Het is een lastige puzzel’, zegt Marcel Spanier, mdl-arts en coöperatiebestuurslid bij het Rijnstate Ziekenhuis in een interview met de Federatie Medisch Specialisten. Spanier is een van de sprekers tijdens het webinar ‘Help elkaar helpen’ waarin hij een uitgebreide toelichting geeft op een handreiking die het Rijnstate heeft opgesteld om een artsen-flexpool samen te stellen.

 

Spanier: ‘Ik denk dat wij een effectieve manier hebben gevonden om een artsen flexpool samen te stellen. We vinden het erg belangrijk om nu in deze tijd onze ervaringen te delen met andere ziekenhuizen zodat zij er hun voordeel mee kunnen doen. Daarom hebben wij een handreiking opgesteld die iedereen kan downloaden.’

In de handreiking staat beschreven welke stappen het Rijnstate neemt om tot een goed functionerende flexpool te komen. Hoeveel artsen zijn er per week nodig? Welke capaciteiten moeten zij hebben en wat is er nodig aan omscholing? Hoe rekruteer je zaalartsen en supervisors? Ook worden er aanwijzingen gegeven voor het roosteren en voor het opschalen van de COVID-afdelingen. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van een pool van externe artsen die bij de eerste golf hulp heeft aangeboden. Daarnaast bevat de handreiking een advies over de overlegmomenten die nodig zijn om alles in goede banen te leiden en de juiste mensen mee te krijgen.

Mede initiatiefnemer Spanier: ‘Solidariteit is een van de belangrijkste voorwaarden om een flexpool tot een succes te maken. Het is nu in de tweede golf ingewikkelder om medewerking van andere specialismen te krijgen, omdat de reguliere zorg minder snel wordt afgeschaald. Iedereen wil graag de reguliere zorg maximaal blijven bieden.’ Daarnaast hebben vakgroepen bijvoorbeeld zorgen over beschikbaarheid van dokters voor hun eigen patiënten als de reguliere (poliklinische) zorg nog onvoldoende is afgeschaald. Soms spelen ook persoonlijke overwegingen een rol, zoals de angst om zelf besmet te raken. De enige manier om erachter te komen wat dokters tegenhoudt, is een open gesprek met ze aangaan en samen een oplossing zoeken, zo heeft Spanier ervaren. ‘We merken dat we mensen hierdoor beter meekrijgen en de solidariteit toeneemt. We moeten totaalvoetbal spelen. Een verdediger kan met de juiste bijscholing best een tijdje in de spits spelen. Die awareness is er nu wel onder de dokters.’

Ook het wekelijkse COVID-overleg wordt als erg nuttig ervaren. ‘Het coöperatiebestuur organiseert wekelijks een vergadering samen met de roosteraars en vertegenwoordigers van de verantwoordelijke vakgroepen interne geneeskunde, longziekten en geriatrie om te bepalen wat er goed gaat en tegen welke problemen wordt aangelopen. Zo nodig sluiten vertegenwoordigers aan van de vakgroepen die betrokken zijn bij de avond- en nachtdiensten als zij ook supervisors hebben aangeleverd voor de flexpool. Als het nodig is wordt er opgeschaald naar bestuurlijk niveau. Van belang is om ook de successen te delen met alle betrokkenen. Benoem expliciet wat er goed gaat, vooral de flexibiliteit van iedereen is zeer belangrijk.’

De tweede corona golf is anders dan in het voorjaar. Er is meer langdurige COVID-zorg nodig, de druk ligt tot nu toe meer op de cohort-afdeling en minder op ic, en het ziekteverzuim onder dokters en verpleegkundigen ligt hoger. Daarom is een goed functionerende flexpool essentieel. ‘We moeten elkaar helpen in deze tijd. Vandaar ook mijn wens om onze handreiking breder te delen. Ik vind het waardevol om op deze manier mijn eigen bijdrage te kunnen leveren aan een goede organisatie van deze coronagolf waar we allemaal mee te maken hebben.’

Download de handreiking

Wilt u meer informatie over deze handreiking? Dan kunt contact opnemen met Marcel Spanier via cmsr@rijnstate.nl.