Uitkomsten peiling gegevensuitwisseling

Uit een peiling van de Federatie onder medisch specialisten blijkt dat 80% van de medisch specialisten vindt dat de patiëntveiligheid onder druk staat.

Bekijk de infographic met de resultaten van de peiling over gegevensuitwisseling.