Samenwerkingsprogramma stelt wensen van kwetsbare ouderen voorop

Het Samenwerkingsprogramma Integrale Ouderenzorg Zeeland heeft als doel om meer rekening te houden met wensen van patiënten en een effectievere verbinding te creëren tussen verschillende zorginstanties. Het gaat daarbij niet alleen om netwerkgeneeskunde tussen het ziekenhuis en de huisartsen, maar bijvoorbeeld ook met thuiszorgorganisaties. Onderdelen binnen het programma zijn advance care planning (ACP) en vroegtijdige signalering.

Prehabilitatie: fit de operatie in

Patiënten die fit hun operatie ingaan hebben minder kans op complicaties en herstellen sneller. In het Máxima MC worden patiënten met dikke darmkanker begeleid om binnen drie tot vier weken fitter te worden. Het gaat om training op kracht en conditie, voeding, leefstijl, mentale conditie en waar mogelijk het corrigeren van onderliggende aandoeningen zoals een ijzertekort.

Bewegen als medicijn

Binnen het project PIE=M (Physicians Implement Exercise as Medicine) van het UMCG is onderzocht hoe je zorgverleners bewuster kunt maken van het nut van (meer) bewegen en hoe je dit in een ziekenhuis kunt implementeren. Het resultaat is onder meer een concreet stappenplan voor het invoeren van bewegen als medicijn in de klinische praktijk.