Landelijke samenwerking 2de en 3de lijn

Titel project/netwerk

ARCH
ARCH is het landelijke medisch expertiseplatform over zeldzame vormen van reuma – ook wel systemische auto-immuunziekten genoemd – voor alle patiënten en zorgverleners in Nederland die daarmee te maken krijgen. Via het netwerk krijgen patiënten en hun lokale behandelaars advies van experts: dichtbij huis als het kan, en in een expertisecentrum als dat nodig is.

Deelnemende partijen in het netwerk

Afdelingen reumatologie & klinische immunologie, nefrologie in UMC's en perifere ziekenhuizen, de landelijke werkgroepen systeemziekten, ReumaNederland en andere patiëntenorganisaties, onder andere NVLE en Vasculitis Stichting.

Doelstelling project/netwerk

ARCH staat voor Arthritis Research and Collaboration Hub en is een initiatief van ReumaNederland. Het is een medisch expertiseplatform over zeldzame vormen van reuma – ook wel systemische auto-immuunziekten genoemd – voor alle patiënten en zorgverleners in Nederland die daarmee te maken krijgen. ARCH is het kennis- en behandelnetwerk voor deze ziekten en wil de zorg voor deze aandoeningen verbeteren. Door de netwerkorganisatie willen we ook de kennis over deze ziekten doen toenemen en betere behandelingen ontwikkelen.

Resultaten tot nu toe

  • Er zijn ARCH werkgroepen voor sclerodermie (SSc), ANCA-geassocieerde vasculitis (AAV) en antifosfolipidensyndroom (APS) gestart. De in Nederland aanwezige expertise voor deze ziekten is in kaart gebracht.
  • Er is een blauwdruk gemaakt voor regionale multidisciplinaire behandelteams ("ARCH-Hubs").
  • Voor alle drie de ziekten is een set gegevens over ziektekenmerken en uitkomsten vastgesteld.
  • De wensen en behoeften van patiënten met SSc en hun behandelaars zijn geïnventariseerd en vertaald in een verbeterplan.
  • Er is een app ontwikkeld om uitwisseling van gegevens rond de zorg voor patiënten met SSc in 2e en 3e lijn te verbeteren.
  • Er is landelijke consensus over diagnostiek en behandeling van AAV en van APS vastgesteld.
  • De kennis over APS is met behulp van kennistechnologen geformaliseerd, zodat deze slimmer kan worden aangeboden.

Hoe draagt het project bij aan juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde?

Behandeling van complexe ziekten in 2e en 3e lijn leidt voor patiënten vaak tot veel reizen. Via het ARCH-netwerk worden behandelaars in perifere ziekenhuizen laagdrempelig ondersteund door experts met zeer specifieke deskundigheid. Door ARCH kan een deel van de zorg, bijvoorbeeld het voorschrijven van medicatie, dicht bij huis aangeboden kan worden.

Meer informatie

www.arch.nl
Ga terug naar de overzichtspagina Netwerkgeneeskunde