Zorgverzekeraars compenseren zorgverleners

Zorgverzekeraars gaan zorgverleners die geen COVID-19 zorg leveren, compenseren. Het gaat om bijvoorbeeld zelfstandig gevestigde psychiaters die in financiële problemen komen nu ze geen reguliere zorg meer kunnen leveren. Zij krijgen van zorgverzekeraars een maandelijkse continuïteitsbijdrage van naar schatting tussen de 60 en 85 procent van hun normale omzet. Betalingen starten per 1 mei, met terugwerkende kracht tot 1 maart.

Reguliere zorg wordt normaal vergoed door de basisverzekering of de aanvullende verzekering. Omdat deze zorg nu niet of niet volledig geleverd wordt, hebben veel zorgverleners minder omzet. Door de compensatie van de zorgverzekeraars kunnen zij toch hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. Zorgverleners die direct al geld nodig hebben, kunnen vanaf 14 april om vooruitbetaling vragen.

Ongecontracteerd

Ook ongecontracteerde zorgverleners komen in aanmerking voor de continuïteitsgelden. Ze moeten daarvoor wel een tijdelijk contract aangaan met de zorgverzekeraars. De zorg die nog wel wordt verleend en gedeclareerd, wordt uiteindelijk verrekend met de continuïteitsbijdrage en de eventuele hogere zorgproductie in de maanden erna.

Voorwaarden

De zorgverzekeraars hebben berekend dat zij de komende maanden miljarden euro’s – naar schatting 1 tot 1,5 miljard per maand - moeten uitkeren om zorgverleners overeind te houden. Een voorwaarde is dat de aanbieders voor deze bijdrage voor verzekerde zorg niet ook aanspraak maken op Rijksregelingen. Het programma loopt tot eind juni, maar kan eventueel verlengd worden. Eerder werd uitbetaling van declaraties al versneld om te zorgen voor voldoende geld bij de zorgaanbieders.

Lees meer op de site van Zorgverzekeraars Nederland.