Zorgverzekeraars bieden financiële zekerheid aan zorginstellingen

Zorgverzekeraars nemen diverse maatregelen om ervoor te zorgen dat de zorgverlening niet onnodig wordt belast met financiële onzekerheden of administratieve beslommeringen. Zorgverzekeraars Nederland schrijft aan de branche- en beroepsorganisaties in de zorg het noodzakelijke te doen om ervoor te zorgen dat de aandacht van zorgaanbieders maximaal uit kan gaan naar het bestrijden van de COVID-19 epidemie.

Maatregelen

Ziekenhuizen, ggz-instellingen en ook huisartsen krijgen van de zorgverzekeraars een voorschot. Hierdoor beschikken zij over de financiële middelen die zij voor 2020 contractueel met zorgverzekeraars overeenkwamen. Onder bepaalde voorwaarden worden daarnaast de extra kosten als gevolg van de COVID-19 epidemie gedekt. Zorgverzekeraars Nederland zoekt bovendien mee naar oplossingen voor onderbenutting van capaciteit of verschuivingen binnen het zorgaanbod.

Lees het nieuwsbericht van Zorgverzekeraars Nederland