Zorg op afstand in medisch-specialistische richtlijnen

Tijdens de coronacrisis zijn veel nieuwe inzichten opgedaan over zorg op afstand als alternatief voor afspraken in het ziekenhuis. Deze inzichten worden met subsidie van ZonMw verwerkt in richtlijnen en vertaald naar patiënteninformatie voor op Thuisarts.nl. Vijf projecten hebben betrekking op de medisch-specialistische zorg.  

Project Diabetes mellitus type 1 en 2

Diabetespatiënten zijn dagelijks met hun ziekte bezig. Eten en bewegen hebben direct invloed op de suikerwaarden. Deze moeten zij daarom regelmatig meten en bespreken met hun zorgverlener. In sommige gevallen kan dit ook heel goed met zorg op afstand. Met dit project van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten wordt onderzocht hoe dit op een effectieve manier kan worden ingericht. Lees meer over dit project

Project Coeliakie en Cataract

Met dit project wordt een leidraad ‘Overwegingen over Zorg op Afstand bij medisch specialistische richtlijnen’ ontwikkeld. Daarmee worden aanbevelingen uitgewerkt voor in eerste instantie twee richtlijnen: Cataract en Coeliakie. Geleerde lessen worden verwerkt in een algemene leidraad die gebruikt kan worden bij andere richtlijnen. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten start dit project samen met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en de Nederlandse Vereniging voor Maag Darm Leverartsen (NVMDL), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en twee patiëntenverenigingen. Lees meer over dit project

Project Direct ontslag als alternatief bij simpele en stabiele letsels

Een toename van botbreuken zorgt voor meer druk op de spoedzorg en maakt het moeilijker om patiëntgerichte zorg te blijven bieden. Daarom is Direct Ontslag ontwikkeld: patiënten met laag complexe botbreuken krijgen geen standaard poliklinische controle meer, maar een afneembare brace of sling (in plaats van gips). Een app ondersteunt hen met informatie, oefeningen en een hulplijn voor (zorg)vragen. Omdat de eerste resultaten positief waren en de COVID-pandemie de noodzaak nog groter maakte, is deze nieuwe werkwijze versneld ingevoerd. Met dit project verzamelt de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) samen met vier ziekenhuizen kennis over de randvoorwaarden voor goede implementatie van Direct Ontslag. Deze kennis wordt opgenomen in drie bestaande richtlijnen: kinder-, enkel- en handfracturen. Lees meer over dit project

Project Zorg op afstand bij psoriasis en constitutioneel eczeem 

Een deel van de patiënten met psoriasis of constitutioneel eczeem wordt behandeld met biologicals of andere systemische medicatie. Deze patiënten krijgen intensieve begeleiding en bezoeken gemiddeld elke drie tot zes maanden de polikliniek. Tijdens de coronacrisis is deze zorg grotendeels aangepast naar zorg op afstand. Met dit project onderzoeken de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (NVdV), het Radboudumc en twee patiëntenverenigingen onder welke voorwaarden digitale consultatie aangeboden kan blijven worden. Lees meer over dit project.  

Project Ontwikkeling van generieke aanbevelingen over digitale zorg 

Het Zorginstituut heeft op verzoek van de minister van VWS de ontwikkeling van generieke aanbevelingen over digitale zorg op de Meerjarenagenda geplaatst. Binnen dit project maakt Patiëntenfederatie Nederland samen met onder andere het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en het Nederlandse Huisartsen Genootschap een gebruikersvriendelijk en wetenschappelijk onderbouwd hulpmiddel voor het omgaan met en toepassen van digitale zorg op afstand. Lees meer over dit project

Met vragen over deze zorg op afstand projecten binnen de medisch-specialistische zorg kun je contact opnemen met Janke de Groot, senior adviseur, via j.degroot@kennisinstituut.nl.

Bekijk een overzicht van alle Zorg op Afstand projecten op de website van ZonMw.