Ziekenhuisapothekers brengen kennishiaten in kaart

Deze maand heeft de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers haar kennisagenda gepubliceerd. Met de resultaten van de onderzoeken die hieruit voortvloeien kunnen zij de zorg aan de patiënt steeds verder verbeteren. Samen met patiëntenorganisaties en andere betrokkenen hebben de ziekenhuisapothekers geïnventariseerd welke tien belangrijkste kennishiaten er zijn binnen de specialistische farmaceutische zorg. Hoe kan de ziekenhuisapotheker bijvoorbeeld bijdragen aan de medicatieoptimalisatie van patiënten met een beperkte levensverwachting?

Eric van Roon, werkgroepvoorzitter: ”Patiënten met een beperkte levensverwachting gebruiken vaak veel geneesmiddelen. Vaak betreft dit medicatie die in een eerder stadium is voorgeschreven in het kader van cardiovasculair risicomanagement. Wanneer bijvoorbeeld de diagnose kanker wordt gesteld, wordt de inzet van deze preventieve medicatie niet standaard heroverwogen. Het voortzetten van deze medicatie kan leiden tot bijwerkingen, en het innemen van overbodige medicatie kan de patiënt onnodig belasten. Met dit onderzoek willen we de medicatie voor deze groep patiënten verbeteren. Een andere onderzoeksvraag die we graag willen beantwoorden, is wat de kosteneffectiviteit is van thuistoediening van oncolytica, inclusief chemotherapie, bij volwassen kankerpatiënten, in vergelijking met toediening in het ziekenhuis. In totaal willen we tien kennishiaten onder de loep nemen.”

Kennisagenda’s

Bijna alle wetenschappelijke verenigingen hebben inmiddels een kennisagenda of zijn bezig met het ontwikkelen ervan. Inmiddels hebben zeventien wetenschappelijke verenigingen hun kennisagenda’s gereed: de KNO-artsen, de klinisch geriaters, de orthopeden, de maag-darm-lever-artsen, de radiotherapeuten, de gynaecologen, de urologen, de revalidatieartsen, de internisten, de sportartsen, de neurologen, de klinisch chemici, de chirurgen, de radiologen en nucleair geneeskundigen, de anesthesiologen en nu ook de ziekenhuisapothekers. Daarnaast zijn er twaalf in ontwikkeling en één in herziening. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten begeleidt de wetenschappelijke verenigingen hierbij.

Lees meer over de ondersteuning die het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten kan bieden bij Zorgevaluatie en kennisagenda’s.