Ziekenhuisapotheken maken zelf handenalcohol

In veel ziekenhuizen is een tekort ontstaan door het grote verbruik van handenalcohol. Een aantal ziekenhuisapotheken produceren nu zelf alcohol om over voldoende handenalcohol te kunnen beschikken om verspreiding van infecties tegen te gaan.

Ontheffing

Het Ministerie voor Milieu en Wonen heeft ontheffing verleend aan ziekenhuisapothekers voor het bereiden van handenalcohol. Deze vrijstelling loopt van 14 maart tot en met 9 september 2020.

Lees het nieuwsbericht van de NVZA