Zes landelijke uitkomstensets beschikbaar

Binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg zijn zes landelijke uitkomstensets vastgesteld voor de aandoeningen heupfractuur, heupartrose, aneurysma aorta abdominalis (AAA), schisis, diabetes en longcarcinoom. Deze uitkomsten helpen patiënt en zorgverlener om samen beter inzicht te krijgen in de mogelijke resultaten van de verschillende behandelopties (waaronder niet behandelen). Daarnaast ondersteunen de uitkomsten patiënt en zorgverlener om samen te beslissen over de zorg die het beste bij de patiënt past. 

Medisch specialisten, verpleegkundigen, patiëntvertegenwoordigers en andere relevante partijen hebben gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen van deze uitkomstensets. Centraal stond de vraag: bij welke samen-beslismomenten is het belangrijk om uitkomstinformatie te hebben? Daarnaast hebben ze gekeken naar welke uitkomsten vanuit het perspectief van de patiënt er echt toe doen.  

Zorgproces

De basis van de landelijke sets ligt bij het zorgproces. Ze bestaan uit medische en door de patiënt gerapporteerde uitkomsten, zoals complicaties, kwaliteit van leven, hoeveelheid pijn of vermoeidheid. De uitkomsten kunnen inzichten geven op geaggregeerd niveau, maar ook op individueel patiëntniveau. 
Om extra registratielast bij zorgverleners te voorkomen, is bij deze uitkomstensets zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de data die al binnen het zorgproces is vastgelegd. Daarnaast sluiten de uitkomstensets aan bij de Zorginformatiebouwstenen (Zibs). Het vastleggen van een groot deel van de gegevens is daardoor in principe maar één keer nodig. Vervolgens zijn ze herbruikbaar voor verschillende doeleinden.  

Gebruik 

Zorgverleners en ziekenhuizen/klinieken kunnen nu al met de samen beslismomenten die op basis van de uitkomstensets zijn vastgesteld, hun eigen zorgproces evalueren en waar mogelijk verbeteren. 

Implementatie 

Om betrouwbare landelijke uitkomstinformatie te kunnen verzamelen is een goed ingerichte ICT-infrastructuur en centrale regie op de uniforme en gestructureerde vastlegging van gegevens nodig. Dit moet gebeuren in samenhang met de vele bestaande landelijke initiatieven op dit gebied. VWS werkt samen met de partijen in de medisch specialistische zorg aan een vervolgprogramma waarin beide aspecten aan de orde komen.