Wetenschappelijke verenigingen prioriteren opstart reguliere zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met de Federatie Medisch Specialisten en andere zorgpartijen afspraken gemaakt over de hervatting van de reguliere zorg. Om de urgentie van de zorgvragen te bepalen, heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) een lijst met diagnoses opgesteld. Deze lijst is vervolgens door de wetenschappelijke verenigingen voorzien van een zogeheten ‘urgentie indicatie’. Het Zorginstituut Nederland heeft de lijst gevalideerd.

Mensen met de meest urgente zorgvragen moeten als eerste in het ziekenhuis terecht kunnen, aldus de NZa. Peter Paul van Benthem, voorzitter van de Federatie: ‘Door de inzet van onze wetenschappelijke verenigingen hebben medisch specialisten nu houvast. Met deze duidelijke, landelijke afspraken kunnen we verdere uitstel van zorg voorkomen. Dat is cruciaal omdat we daarmee gezondheidsschade en wachttijden kunnen beperken.’ Van Benthem benadrukt dat iedereen gelijke toegang moet hebben tot reguliere zorg, ongeacht de woonplaats. ‘Dit is een randvoorwaarde bij de hervatting van de reguliere zorg.’

Verantwoord heropstarten

De zorgpartijen benadrukken dat het noodzakelijk is dat er voor de hervatting van zorg voldoende (IC-)capaciteit en beschermingsmiddelen zijn. Daarnaast moet er oog zijn voor de belasting op zorgprofessionals. De NZa wijst erop dat er in de afgelopen periode al een zwaar beroep op hen is gedaan. De ROAZ-en, zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn regionaal verantwoordelijk voor het gefaseerd opstarten van de reguliere zorg, naast de benodigde capaciteit voor de coronazorg. Ook moet vooral gebruik gemaakt worden van reeds bestaande netwerken en andere samenwerkingsverbanden.

Met vragen over urgentie-indicaties kunt u terecht bij uw eigen wetenschappelijke vereniging.