Wet elektronische gegevensuitwisseling unaniem aangenomen

In de Tweede Kamer is vandaag de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (WEGIZ) aangenomen. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de hardnekkige en complexe problematiek van elektronische gegevensuitwisseling op te lossen.  

In eerdere brieven aan de Tweede Kamerleden benadrukt de Federatie het belang van adequate gegevensuitwisseling. Gebrekkige gegevensuitwisseling van medische patiëntgegevens gaat namelijk ten koste van de patiëntveiligheid en is een belangrijke oorzaak van de onnodige administratielast die zorgprofessionals ervaren. Iris Verberk, bestuurslid van de Federatie: ‘Ik ben blij met deze eerste stap om te komen tot volledig gedigitaliseerde, gestructureerde uitwisseling van gegevens.’ 

Hoe nu verder?

Nu het wetsvoorstel is aangenomen in de Tweede Kamer wordt het wetsvoorstel behandeld door de Eerste Kamer. Wanneer dit gebeurt, is nog onduidelijk, maar de Federatie blijft dit dossier uiteraard nauwgezet volgen.  

Lees hier de brief die de Federatie naar de Tweede Kamer stuurde