“Wees zuinig op de specialisten van morgen”

Eén op de vijf jonge artsen (19%) heeft een verhoogde kans op een burn-out. Dit blijkt uit de enquête ‘Gezond en veilig werken’ van De Jonge Specialist (DJS). De burn-outklachten worden veelal veroorzaakt door een hoge werkdruk en verstoring van de werk-privébalans. Indien een collega langdurig uitvalt, wordt daarvoor in 70% van de gevallen geen vervanger geregeld. Uit de enquête komt ook naar voren dat de jonge dokters bovengemiddeld bevlogen zijn en dat ruim 95% van de respondenten trots is op hun vak.

De Federatie Medisch Specialisten juicht het toe dat De Jonge Specialist via dit onderzoek feiten en cijfers aandraagt over de werkomstandigheden van jonge dokters. De opleiding tot medisch specialist is een intensieve opleiding waarin veel vlieguren moeten worden gemaakt. Marcel Daniëls, algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten: “Het is hard werken. Dat is altijd al zo geweest, maar dat neemt niet weg dat de resultaten van de enquête van de Jonge Specialist serieus genomen moeten worden. We moeten zuinig zijn op de specialisten van morgen en de bevlogenheid van onze aios en anios koesteren”.

De enquête van De Jonge Specialist is gehouden onder aios en anios, klinisch fysici en chemici in opleiding en ziekenhuisapothekers in opleiding. Deze enquête richtte zich op arbeidsomstandigheden, gezondheid van de jonge artsen, kwaliteit van de opleiding en intimidatie op de werkvloer. 958 respondenten vulden de enquête in. De Jonge Specialist wil over de resultaten in gesprek met de werkgevers. Ook gaat DJS voorlichting geven aan artsen in opleiding over hun rechten als het gaat om arbeidsomstandigheden.

De Jonge Specialist is de zelfstandige beroepsvereniging voor artsen en niet-artsen al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist