Webinar Federatie COVID-19: Stand van het land

Op woensdag 3 november om 19.30 uur organiseert de Federatie Medisch Specialisten een webinar over de laatste ontwikkelingen betreffende de COVID-19 pandemie. Wat zijn de feiten en cijfers en verwachtingen voor de komende weken? Welke nieuwe inzichten over het coronavirus, influenza en andere najaarsvirussen zijn er? Hoe zit het met de nieuwe virusremmers en hoe wordt er nu aangekeken tegen de booster- en herhaalvaccinaties?

Sprekers zijn onder meer LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers, hoogleraar virologie Marion Koopmans, Federatiebestuurder en anesthesioloog Robert Sie, longarts Leon van den Toorn en internist-infectiologen Mark de Boer en Annelies Verbon.

Programma

Dit 20e COVID-webinar van de Federatie onder leiding van Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem bestaat uit drie blokken met verschillende sprekers.

Blok 1: Actuele ontwikkelingen en verwachtingen

In dit blok worden de actuele situatie en ontwikkelingen in de ziekenhuizen toegelicht en verwachtingen voor de komende weken besproken. Kunnen we hernieuwde druk op de ziekenhuiszorg opvangen?

Sprekers:

 • Ernst Kuipers, voorzitter LNAZ en voorzitter raad van bestuur Erasmus MC
 • Robert Sie, anesthesioloog en vicevoorzitter Federatie

Blok 2: Virologische en epidemiologische ontwikkelingen

In dit blok worden recente inzichten over het coronavirus, influenza en andere najaarsvirussen gedeeld. Voor welke uitdagingen gaan zij ons dit najaar stellen?

Sprekers:

 • Marion Koopmans, hoogleraar virologie Erasmus MC en OMT-lid

Blok 3: Nieuwste inzichten t.a.v. preventie en behandeling

In dit blok wordt een update gegeven over de medicamenteuze behandeling van COVID-19. Daarnaast geven we aandacht aan de preventie van infectie met COVID-19 door vaccinatie: hoe zit het met de booster- en herhaalvaccinaties?

Sprekers:

 • Mark de Boer, internist- infectioloog LUMC, voorzitter SWAB en Leidraadcommissie medicamenteuze behandeling COVID-19, en lid Expertiseteam Behandeling COVID-19 van de Federatie, praat ons bij over de nieuwe virusremmers en immuunsuppressiva

 • Leon van den Toorn, longarts Erasmus MC, voorzitter NVALT en voorzitter Expertiseteam Behandeling COVID-19 van de Federatie, en Annelies Verbon, internist-infectioloog UMC Utrecht en voorzitter NVII lichten de stand van zaken en adviezen m.b.t. booster- en herhaalvaccinaties toe.

Panelleden tijdens dit webinar zijn onder meer:

 • Iwan van der Horst, vicevoorzitter intensivisten NVIC
 • Robin Peeters, voorzitter internisten NIV
 • Arend Arends, voorzitter klinisch geriaters NVKG
 • Ann Vossen, voorzitter medisch microbiologen NVMM
 • Károly Illy, voorzitter kinderartsen NVK
 • Carolien van de Marel, voorzitter anesthesiologen NVA
 • Rowan Marijnissen, voorzitter ic-verpleegkundigen V&VN/IC