VWS: Voorwaarden voor verantwoord hervatten zorg

Het ministerie van VWS heeft voorwaarden opgesteld waaronder zorgprofessionals de reguliere zorg kunnen hervatten. De randvoorwaarden dragen bij aan de gerichte inzet van zorgpersoneel en beschikbare middelen.

Het ministerie benadrukt dat de zorgprofessional dient te bepalen of een behandeling op dat moment medisch noodzakelijk is. Daarnaast mag de inzet van reguliere zorg niet ten koste gaan van noodzakelijke COVID-19 zorg of van urgente reguliere zorg.

1,5 meter afstand in de zorg

VWS stelt dat zorgprofessionals verantwoordelijk zijn om onder de huidige omstandigheden veilige en goede zorg te blijven leveren. Zorgaanbieders dienen de zorg zo te organiseren dat wordt voldaan aan de adviezen van het RIVM, waaronder het advies om 1,5 meter afstand te houden. Er wordt gevraagd om de zorg bij voorkeur op afstand te leveren. De randvoorwaarden gelden in elk geval tot en met 19 mei.

Bekijk de voorwaarden van het Ministerie van VWS