VWS: Vaccinatiestrategie COVID-19

In een brief aan de Tweede Kamer over de vaccinatiestrategie schrijft minister De Jonge van VWS dat het niet zeker is óf en wanneer een werkzaam en veilig vaccin beschikbaar komt. Er wordt daarom geïnvesteerd in innovatieve behandelmethoden voor mensen die (ernstig) ziek worden van het coronavirus. Het RIVM heeft van de minister alvast de opdracht gekregen om waar mogelijk voorbereidingen te treffen voor de uitvoering van de vaccinatie.

Op dit moment brengt het RIVM in kaart waar knelpunten worden verwacht en hoe deze kunnen worden weggenomen. Op basis van advies van de Gezondheidsraad, het type vaccin, de daadwerkelijke beschikbaarheid van een of meer effectieve vaccins, en de epidemiologische situatie, zal een keuze worden gemaakt ten aanzien van de prioritering van de te vaccineren groepen. De minister zal de Kamer hier in het najaar verder over informeren.

Routekaart

In de Routekaart vaccinatie zet het ministerie van VWS uiteen welke stappen worden genomen om veilig en effectief te kunnen vaccineren. Alle stappen, van het ontwikkelen en testen van een vaccin, tot de monitoring en veiligheidsbewaking worden toegelicht. Ook het tijdspad is op de routekaart aangegeven.

Download de Kamerbrief en de Routekaart vaccinatie