VWS: Schrijf zoals gebruikelijk geneesmiddelen voor

Het ministerie van VWS roept artsen op om geneesmiddelen op de gebruikelijke manier voor te schrijven. Hiermee hopen zij tekorten aan geneesmiddelen te voorkomen en de continuïteit van zorg voor de langere termijn te borgen.

De gebruikelijke manier van voorschrijven houdt in dat geneesmiddelen voor maximaal drie maanden worden meegegeven. Recepten voor een langere periode worden opgeknipt. Herhaalrecepten worden ongeveer één week voordat de medicatie op is, gehonoreerd. Het ministerie heeft de aanpassing van de Wet Geneesmiddelenprijzen zes maanden uitgesteld.