Vraag en antwoord vaccinatietwijfels

Geregeld komen er patiënten in de spreekkamer die twijfelen over het nut van COVID-19 vaccinatie. Medisch specialisten kunnen een stimulerende rol spelen om de vaccinatiegraad te vergroten. Om hen daarbij te ondersteunen heeft de Federatie Medisch Specialisten een vraag en antwoord document over COVID-19 vaccinatie ontwikkeld om dit onderwerp te bespreken met patiënten.

In de spreekkamer heerst vaak een vertrouwenssfeer die ruimte biedt voor een gesprek over een COVID-19 vaccinatie. Dan is het goed om alle argumenten overzichtelijk op een rij te hebben en niet zelf op zoek te hoeven gaan op de overheidswebsites. Over vaccinaties zijn vele voorlichtingsmiddelen gemaakt door onder andere de RIVM en de Rijksoverheid. Ook op Thuisarts.nl is goede informatie te vinden. Het idee van dit document is vooral om te zorgen voor een handzame bundeling van die beschikbare informatie.

Medisch specialisten kunnen twijfelaars sinds deze week ook doorverwijzen naar de Vaccinatie Twijfeltelefoon, een initiatief van het Erasmus MC en huisartsen van LHV Kring Rotterdam. De Twijfeltelefoon (088- 755 57 77) is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 uur en 16.30 uur. De telefoonlijn wordt bemenst door medische professionals en medisch studenten die volledig op de hoogte zijn van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Initiatiefnemer is internist Robin Peeters, die tijdens de eerste coronapiek met collega-artsen op weekmarkten mensen voorlichting gaf over de coronavaccinaties en daarbij merkte dat er veel onjuiste informatie wordt verspreid en mensen veel vragen hebben over hun specifieke medische situatie.

Bekijk het vraag en antwoord document over vaccinatietwijfels