Voorlopige behandelopties COVID-19

Er is een voorlopig document met medicamenteuze behandelopties samengesteld voor patiënten met COVID-19. Het Centrum Infectieziekte bestrijding van het RIVM heeft advies opgeleverd in samenwerking met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB). De behandelopties in het document zijn gericht op ernstig zieke patiënten.

Nuances en beperkingen

Het SWAB en het RIVM benadrukken dat dit advies beperkingen en nuances bevat. Zij roepen behandelaren op hier kennis van te nemen. Er zijn nog geen klinische studies verricht waaruit conclusies getrokken kunnen worden over de effectiviteit en veiligheid van een bepaald geneesmiddel. Er zijn wel data verkregen uit de laboratoriumsetting en er zijn enkele observationele klinische gegevens. Het off-labelgebruik van geregistreerde middelen en/of experimentele therapie vereist informed consent van de patiënt. Ook moeten bij off-labelgebruik de reguliere zorgvuldigheidseisen worden toegepast.

Lees meer op de website van SWAB.