Verdere versoepeling NZa-regels

De NZa heeft de regelgeving verder versoepeld. Zorgaanbieders mogen tijdelijk polikliniekbezoeken registeren die in de thuissituatie plaatsvinden. Daarnaast vervalt de eis voor het face-to-face contact voor het multidisciplinair consult. Deze versoepeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

In de reguliere regeling van de NZa is het declareren van medisch-specialistische zorg gebonden aan voorwaarden. Door de COVID-19-epidemie maken zorgaanbieders echter gebruik van andere manieren om zorg te leveren. Voorwaarden in de regeling kunnen er toe leiden dat deze andere vorm van zorg niet gedeclareerd kan worden. De toezichthouder liet daarom al eerder de voorwaarde voor het face-to-face contact voor het eerste consult vervallen.

Zorg leveren in de thuissituatie

De NZa laten weten dat zorg die in de thuissituatie wordt geleverd, nu ook gedeclareerd mag worden. Met thuissituatie wordt elke locatie buiten de instelling voor medisch-specialistische zorg bedoeld. In de reguliere regeling mag deze zorg alleen gedeclareerd worden indien daarover afspraken zijn gemaakt tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. Deze voorwaarde vervalt tijdelijk.

Multidisciplinair consult

Het multidisciplinair consult mag tijdelijk ook gedeclareerd worden als het contact tussen de zorgverleners en de patiënt screen-to-screen, telefonisch of schriftelijk plaatsvindt. De overige voorwaarden blijven wel van kracht.

Geldigheid

Zowel deze als de eerdere versoepeling vanuit de NZa is met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 maart 2020 tot nader order, ofwel tot de NZa bekendmaakt dat deze versoepeling wordt opgeheven. De aanpassingen in de regels gelden voor de gehele medisch specialistische zorg, met inbegrip van de audiologische zorg, (geriatrische) revalidatiezorg, complex chronisch longfalen en de kaakchirurgie.

Lees meer