Veel aandacht voor zorg op afstand in nieuwe Registratiewijzer

Per 1 januari 2021 krijgen medisch specialisten te maken met een aantal gewijzigde registratieregels. Zo zijn er volgend jaar onder andere meer mogelijkheden om zorg op afstand te registreren. De Registratiewijzer is een praktische vertaling van alle registratieregels van de NZa voor de medisch-specialistische zorg. De Federatie publiceert dit jaar de zevende editie.

Ten opzichte van 2020 geeft de NZa door de coronacrisis meer ruimte om zorg op afstand te kunnen leveren, bijvoorbeeld via beeldbellen. Ziekenhuizen zijn bovendien niet meer verplicht om het eerste consult fysiek te laten plaatsvinden, dit mag ook digitaal. Ook kan er zorg op een andere locatie dan het ziekenhuis geleverd worden zoals in de thuissituatie.

Bekostiging lastige initiatieven

Een andere wijziging betreft de zogenaamde facultatieve prestatie, in de Registratiewijzer is hier een apart hoofdstuk over opgenomen. De facultatieve prestatie is een aanvullende mogelijkheid om specifieke (nieuwe) initiatieven binnen de medisch-specialistische zorg te bekostigen. Het gaat dan om initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere dbc's, zoals bijvoorbeeld initiatieven voor de juiste zorg op de juiste plek. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen samen een voorstel indienen bij de NZa zodat medisch specialisten toch kunnen registreren en financiering dus wel mogelijk is.

Download de Registratiewijzer
Bekijk het overzicht Registratiewijzer wijzigingen 2020-2021