Vakbonden stemmen in met nieuwe Cao Ziekenhuizen

Een ruime meerderheid van de LAD-leden stemt in met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Ook de leden van de andere drie werknemersorganisaties CNV, FNV en NU ’91 stemmen in. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 februari 2023 en loopt tot en met 31 januari 2025.

Het onderhandelingsresultaat kwam eind maart tot stand nadat de onderhandelingen werden hervat onder druk van de aankondiging van een tweede landelijke stakingsdag. De Cao Ziekenhuizen is van toepassing op medewerkers in algemene ziekenhuizen. Op de medisch specialisten werkzaam in de algemene ziekenhuizen is de AMS van toepassing. De AMS is een doorvertaling van de Cao Ziekenhuizen. 

Op de website van de LAD, die optreedt als onze vakbondsorganisatie, kun je het nieuwsbericht verder lezen.