Urgentielijst herzien met input wetenschappelijke verenigingen

De urgentielijst die zorgprofessionals en instellingen kan helpen bij het opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg is herzien op basis van input van de wetenschappelijke verenigingen. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa benadrukt dat het inschatten van de urgentie van een zorgvraag de kern van het werk van zorgprofessionals is. Bij het beoordelen van de urgentie spelen, naast diagnose, ook de persoonlijke kenmerken van een patiënt een belangrijke rol. Van een wettelijke verplichting waarop de NZa kan handhaven, is dan ook geen sprake.

De urgentielijst is een hulpmiddel dat naast bijvoorbeeld leidraden van de beroepsgroep gebruikt kan worden bij het maken van keuzes bij het opschalen van reguliere zorg. Met behulp van de lijst kan de NZa ook volgen hoe het opschalen van de reguliere zorg regionaal en landelijk verloopt. Per medisch specialisme is een prioriteitenlijst van diagnoses opgesteld.
De input van de wetenschappelijke verenigingen voor de urgentielijst is op verzoek van de NZa door het Zorginstituut verwerkt en gevalideerd. De NZa is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) gevraagd regie te voeren over het opstarten van de reguliere ziekenhuiszorg. Bij het uitvoeren van deze opdracht werkt de NZa onder andere nauw samen met de 11 Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) regio’s.

Lees het nieuwsbericht van de NZa.