Update leidraad trombocytopenie met of zonder trombose na COVID-19 vaccinatie

De leidraad Diagnostiek en behandeling van patiënten met trombocytopenie met of zonder trombose na COVID-19 vaccinatie is aangepast. Het behandelbeleid is nog steeds hetzelfde maar de dosering van het geneesmiddel fondaparinux is nu specifiek benoemd.

De leidraad is onlangs ontwikkeld naar aanleiding van een zeer zeldzame bijwerking die zich kan voordoen na de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin en de noodzaak om snel handvatten te bieden voor dokters. De leidraad is nu aangepast omdat het geadviseerde geneesmiddel fondaparinux normaalgesproken vrijwel alleen wordt voorgeschreven als profylaxe, in een lage dosering, terwijl er bij deze specifieke groep patiënten een hogere (therapeutische) dosering nodig is. De enige beschikbare toedieningsvorm van dit middel is 1,5 mg (0.3 mL) en 2,5 mg (0.5 mL). Een therapeutische dosering is 7,5 mg: dus 3 spuitjes van 2,5 mg.

Bekijk de leidraad