Update leidraad Testbeleid en inzet zorgmedewerkers

Ondanks dat in het landelijke coronabeleid de quarantaineregels zijn komen te vervallen, is het advies in de ziekenhuizen vooralsnog voorzichtig te zijn om kwetsbare personen te beschermen. Dit stelt het Expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten. De leidraad Testbeleid en inzet zorgmedewerkers is daarom op een paar punten aangepast. 

In de huidige fase van de pandemie (Fase hoog transmissierisico met lage klinische impact/matig transmissierisico - zie de afschalingsmatrix) is het advies de quarantaineregels voor zorgmedewerkers in het ziekenhuis nog te handhaven. In de fase laag transmissierisico/normale situatie wordt het beleid verder afgeschaald en wordt alleen bij klachten geadviseerd om medewerkers een test te laten doen. Daarnaast kan ervoor gekozen worden om in de huidige fase van de pandemie ook de antigeen (zelf)test in te zetten bij medewerkers in de patiëntenzorg.  

Bekijk de aangepaste leidraad