Update leidraad Persoonlijke Beschermingsmiddelen

De leidraad Persoonlijke Beschermingsmiddelen COVID-19 is aangepast naar de laatste wetenschappelijke inzichten. De update bevat een nadere toelichting op de conclusie dat het dragen van dubbele mondmaskers niet wordt geadviseerd. De aanbevelingen in de leidraad zijn ongewijzigd.

Andreas Voss, voorzitter van de expertisegroep die de leidraad ontwikkelde, licht toe: ‘Er verschijnt steeds meer onderzoek naar de verbetering van de pasvorm en effectiviteit van maskers. Het expertiseteam heeft actuele onderzoeken en actuele literatuur geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat het dragen van dubbele maskers niet wordt geadviseerd. Deze mening wordt ook gedeeld door de ECDC en WHO.’ In de leidraad wordt nadere toelichting gegeven op deze conclusie en de evaluatie van bestaande studies.

Download de leidraad