Update Leidraad diagnostiek bij patiënten met opname-indicatie en verdenking op COVID-19

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is deze week een update gepubliceerd van de Leidraad diagnostiek bij patiënten met opname-indicatie en verdenking op COVID-19. Deze leidraad ondersteunt ziekenhuizen bij het vaststellen van COVID-19 bij patiënten die zich melden voor opname. De leidraad beschrijft het gebruik van de PCR, serologie, antigeensneltest en de CT-thorax, de diagnostische instrumenten die op dit moment in Nederland beschikbaar zijn.

De leidraad geldt voor alle patiënten met een klinische verdenking COVID-19, inclusief gevaccineerde patiënten en patiënten die eerder een SARS-CoV-2 infectie hebben doorgemaakt. In de nieuwe versie zijn het stroomschema en de tabel aangepast voor de situatie waarin er een bewezen alternatieve diagnose is. Er wordt beschreven in welke gevallen dan een tweede PCR-test nodig is. Daarnaast is er beknopte informatie over echografie toegevoegd. Ook is er informatie over diagnostiek bij gevaccineerde patiënten ingevoegd.

Bekijk de aangepaste leidraad