Update derde AMS-overleg: nog geen overeenstemming

De LAD, de Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben op 14 november voor de derde keer gesproken over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) 2023. Dit keer werd er onder andere gesproken over salarisverhoging. Vooralsnog is hierover nog geen overeenstemming bereikt. 
 
Eerder dit jaar kwam de nieuwe Cao Ziekenhuizen tot stand, waarin onder andere een salarisverhoging werd afgesproken. Ook werden afspraken gemaakt over de reiskostenvergoeding, bereikbaarheidsdiensten en het generatiebeleid. Over de doorvertaling van de financiële ruimte van deze afspraken in de nieuwe AMS bestaat vooralsnog een verschil van mening, zo ook over concretere afspraken over gezond en veilig werken, het normaliseren van de arbeidsduur en generatie- en levensfasebeleid.  

De LAD en de Federatie hechten belang aan naleving van de afspraken in de AMS. Onze inzet is gericht op een goede ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden om medisch specialisten duurzaam inzetbaar te houden, de werkdruk te verlagen en het werken aantrekkelijk te houden binnen een revalidatie-instelling, een algemeen, of topklinisch ziekenhuis. We beraden ons nu op de volgende stappen, binnenkort volgt meer informatie. 

Vragen 

Heb je nog vragen over het AMS-traject? Neem dan contact op met onderhandelaars Aukje Falger of Joyce Kuijpers via bureau@lad.nl of 088 134 41 12.