Uitslag enquête ‘De Medisch Specialist 2015'

Half juni legde het project 'De medisch Specialist 2015' stellingen voor die als input dienen voor het visiedocument ‘De Medisch Specialist 2015’. Bijna 700 mensen namen de moeite om de enquête in te vullen.

Mooie score

“Een mooie score,” aldus Carina Hilders, Voorzitter van de projectgroep ‘De Medisch Specialist 2015’. “Wij waren positief verrast door het feit dat veel respondenten ook de moeite hadden genomen om steekhoudende opmerkingen en suggesties toe te voegen aan hun antwoorden. Hieruit spreekt een grote mate van betrokkenheid van de achterban. De rijke oogst heeft ons nieuwe input opgeleverd, die wij zoveel mogelijk zullen verwerken in de definitieve versie van het rapport.”

Uitslag van de enquête

Over drie van de vijf onderwerpen die aan de hand van de stellingen werden getoetst bleek een grote mate van overeenstemming te bestaan. Zo vindt meer dan 80% van de respondenten dat klinische registraties de manier is om kwaliteit inzichtelijker te maken. Ook over het onderwerp preventie was het merendeel van de specialisten het eens. Meer dan 70% gaf aan dat de medisch specialisten hier een belangrijke rol in moeten spelen. Tenslotte vindt meer dan 80% van de respondenten dat de medisch specialist medeverantwoordelijk is voor de macrobeheersing van de zorguitgaven.

De meningen zijn verdeeld als het gaat om de vraag wie moet bepalen wat zinnige zorg is. Iets meer dan de helft geeft aan dat de politiek het antwoord moet geven op deze indringende vraag. Ook over de wenselijkheid van het leveren van medisch specialistische zorg in anderhalve-lijnscentra bestaat geen consensus. Bijna 40% vindt dat medisch specialisten een actieve bijdrage moeten leveren in anderhalvelijnscentra en iets meer dan 60% vindt dit niet wenselijk.

Het vervolg van het traject

Het definitieve rapport zal op 2 oktober in het Haagse perscentrum Nieuwspoort worden gepresenteerd. Het zal vanaf ’s middags te downloaden zijn op de website van de Orde van Medisch Specialisten. Mocht u tot die tijd iets kwijt willen aan de projectgroep, ze zijn bereikbaar via: demedischspecialist2015@orde.nl. Daarnaast is er meer informatie te vinden over het project op www.demedischspecialist2015.nl.