Tweede Kamer ontvangt honderd persoonlijke boodschappen van medisch specialisten

Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem heeft vandaag de petitie ‘Stem van de dokter’ aan de Tweede Kamer aangeboden. De petitie bevat meer dan 100 persoonlijke boodschappen van medisch specialisten aan de politiek. Zij vragen de Tweede Kamer om de stem van de dokter te horen en mee te nemen in de beleidsafwegingen. Van Benthem: ‘Onze achterban van 23.000 medisch specialisten vindt het belangrijk dat politici en beleidsmakers horen wat er werkelijk speelt op de werkvloer in ziekenhuizen en instellingen. Juist nu, tijdens de formatie van een nieuw kabinet laten de dokters daarom hun stem horen.’


De boodschappen gaan over de zorgen van medisch specialisten, over kleine en grote ergernissen, maar ook over de ongelooflijke drive van alle zorgprofessionals, over de innovatiekracht, over de trots op de collega’s en het werk, trots op beste zorg ter wereld voor de patiënt. Medisch specialisten vragen aandacht voor verschillende thema’s, zoals ruimte en vertrouwen in de zorgprofessional, digitale zorg, arbeidsmarkproblematiek als het gaat om tekort aan ondersteunend personeel, belang van zorgevaluatie en gepast gebruik. Van Benthem: ‘Tussen de politici en de werkvloer staan te vaak instituties waardoor het voor politici en dokters niet altijd mogelijk is om elkaars hartenkreten goed te verstaan. Iedere dokter wordt gedreven door de motivatie om de beste zorg te leveren aan de patiënt en het vak verder te ontwikkelen. Willen we de zorg in ons land toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar houden, dan moeten we die intrinsieke motivatie van de zorgprofessionals richtinggevend maken in het zorgbeleid.’

Een paar voorbeelden van de persoonlijke boodschappen van medisch specialisten aan de politiek:

  • ‘Creëer na een onstuimige tijd in de zorg geen nieuwe chaos door nieuwe maatregelen, maar zorg voor rust, financiële ruimte en herstel.’ - Reumatoloog
  • ‘Het enthousiasme en de motivatie van verpleegkundigen en medisch specialisten wordt ingeperkt en ingekapseld door de steeds meer verlammende invloed van overheid, managers, en kosten-reducerende maatregelen.’- Radioloog
  • ‘Stop het geïnstitutionaliseerde wantrouwen’ – Psychiater
  • ‘De zorg van de toekomst is er een zonder schotten in de keten, passende financiering en goede toegankelijkheid van patiënteninformatie. Zo kunnen de zorgprofessionals topzorg leveren en de groeiende zorgvraag aan.’ – Klinisch Geriater
  • ‘Zorg dat de dokters weer dokter kunnen zijn en niet voortdurend alles moeten vastleggen, invullen, documenteren en administreren.’ - Gynaecoloog

De petitie bevat de resultaten van de peiling onder onze achterban inclusief de persoonlijke boodschappen van medisch specialisten aan de politici.

Bekijk de video met een korte selectie van de boodschappen.