Tweede invitational conference ‘De opleiding van de specialist van morgen’

Op woensdag 27 juni vond de tweede invitational conference van de Raad Opleiding van de OMS plaats in de serie ‘De opleiding van de specialist van morgen’. Deze keer was het thema ‘Capaciteit’.

In de plenaire sessie gaf Paul Huijts, directeur-generaal Volksgezondheid, de visie van het ministerie van VWS op het huidige opleidingsklimaat. Huijts benadrukte dat de beroepsgroep zelf de discussie moet voeren wat ‘de specialist van morgen’ nodig heeft. “De glazen bol zal beslagen blijven, maar toch zullen er keuzes gemaakt moeten worden,” aldus Huijts.

Willem van der Windt, onderzoeker bij Kiwa Prismant, legde de aanwezigen vervolgens de werkwijze van het Capaciteitsorgaan uit en Menzis-bestuurder Bas Leerink sprak over de visie van de zorgverzekeraar ten aanzien van betaalbare zorg en medische opleiding. Hij poneerde de prikkelende stelling dat er nu al sprake is van medisch specialistische overcapaciteit.

Workshops

Arie Nieuwenhuizen Kruseman, voorzitter van de KNMG, leidde een workshop over de veranderingen in de zorg en welke invloed deze zouden kunnen hebben op de inhoud van de medische opleiding. “De zorgvraag neemt toe en verandert ook” aldus Nieuwenhuizen Kruseman. Aan de hand van stellingen werd met de zaal gediscussieerd over de lengte en inhoud van de opleiding. Opleider chirurgie Laurents Stassen leidde een workshop over overcapaciteit, duidelijk werd dat overcapaciteit niet per definitie als een goede zaak wordt gezien. Opleider Jan van Saase (internist) sprak over taakherschikking binnen de beroepsgroep en opleider Saskia Imhof (oogarts) over taakherschikking buiten de beroepsgroep. De aanwezigen gaven aan veel kansen te zien in beide vormen van substitutie. Over de vraag of taakherschikking zal leiden tot een beperktere benodigde capaciteit aan medisch specialisten waren de meningen verdeeld.

In het najaar volgt een invitational conference over ‘Ouderenzorg en opleiding’.