Hannie van Leeuwen: kwetsbare ouderen hebben geen tijd te verliezen!

Tijdens de invitational ‘Ouderenzorg in de medische vervolgopleidingen’ op donderdag 28 maart jongstleden riep Hannie van Leeuwen, voormalig Eerste en Tweede Kamerlid, op tot inter- en intragenerationele verantwoordelijkheid. De 87-jarige Van Leeuwen vindt dat opleiders én ouderen zich in moeten zetten om de beeldvorming van de ouderen(zorg) te verbeteren en zo jongeren warm te maken voor dit dynamische werkveld.

De oud-politica sprak bevlogen 'Van de oude mensen en de dingen die gaan komen’. Door de vergrijzing krijgen medici steeds vaker te maken met kwetsbare ouderen, met complexe en veelvoudige problematiek. Deze ouderen hebben volgens Van Leeuwen geen tijd te verliezen en verdienen het om serieus genomen te worden. Samenwerking en een respectvolle bejegening zijn daarbij van groot belang. Maar het is minstens zo belangrijk dat jongeren inzien dat het werken met deze ouderen een uitdaging is.

De invitational ‘Ouderenzorg in de medische vervolgopleidingen’ die de Raad Opleiding van de OMS samen met het CGS-project Ouderenzorg organiseerde, was de derde van een reeks OMS invitationals’. De opleiding van de specialist van morgen’. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst dachten medisch specialisten en aios na over een visie op ouderenzorg en hoe deze verankerd kan worden in de medische vervolgopleidingen.

Op basis van de uitkomsten van deze invitational zal de Raad Opleiding een standpunt formuleren, dat de wetenschappelijke verenigingen kunnen vertalen naar hun opleidingen.