Tweede boosterprik ernstig immuungecompromitteerde patiënten

Patiënten met een ernstig immuungecompromitteerde aandoening hebben via het ziekenhuis een uitnodiging gekregen voor een tweede boosterprik. Deze groep komt hiervoor in aanmerking, omdat ze door de afweerstoornis een groter risico lopen om ziek te worden door COVID. Dat staat in een nieuwe versie van het advies voor COVID-19-vaccinatie van het RIVM. Er is in dit advies ook ruimte gelaten voor maatwerk bij immuungecompromitteerde patiënten.  

Onder maatwerk wordt verstaan dat een individuele medisch specialist op goede gronden een patiënt (die niet benoemd staat bij de groepen die in aanmerking komen) voor een tweede boostervaccinatie kan doorverwijzen. Het moet daarbij wel gaan om een patiënt met een ernstig afweerprobleem. 

De tweede boosterprik wordt in de volgende gevallen door de GGD gegeven als de patiënt minstens drie maanden geleden de eerste booster heeft gehad. Of als de patiënt minstens drie maanden geleden een COVID-infectie heeft doorgemaakt na een boostervaccinatie.  

Het advies is opgesteld door een werkgroep van experts die ook betrokken was bij de adviezen voor de derde vaccinatie. Het advies is vervolgens beoordeeld door het expertiseteam Behandeling COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten en door de betrokken wetenschappelijke verenigingen.  

Bekijk ook