Tweede AMS-overleg in het teken van duurzame inzetbaarheid

De LAD, de Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben op 31 oktober 2023 voor de tweede keer gesproken over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) 2023. Het overleg stond in het teken van duurzame inzetbaarheid.  

De LAD en de Federatie zetten in op concrete spraken over generatie-/levensfase beleid. Tijdens het tweede AMS-overleg is verkend hoe we dat concreter invulling kunnen geven. De Federatie en de LAD vinden het belangrijk dat alle medisch specialisten met de afspraken aan de slag kunnen; zowel grote als kleine vakgroepen en zowel vakgroepen met een hoge als lage dienstintensiteit/dienstfrequentie.  
 
Thema’s als eigen regie, personeels- en capaciteitsmanagement en het uitruilen van arbeidsvoorwaarden zijn aan de orde gekomen. Concreet is er bijvoorbeeld gesproken over een meerkeuzesysteem voor duurzame inzetbaarheid, waarbij de mogelijkheid bestaat om een persoonlijk budget op te bouwen voor de realisatie van een gezonde werk-privébalans. Het succes van dit systeem is voor de LAD/Federatie afhankelijk van de mate waarin medisch specialisten hier gebruik van kunnen maken, zonder dat de werklast bij de directe collega’s verhoogd wordt.  
 
Naast duurzame inzetbaarheid hebben we ook gesproken over de loonparagraaf. Hierbij hebben we afgesproken dat deze met terugwerkende kracht van toepassing wordt. Op dinsdagavond 14 november praten we hierover verder met de NVZ.