Triage door optometrist tegen lange wachttijden oogheelkunde

Met triage van specifieke oogheelkundige problemen bij de optometrist hopen oogartsen, optometristen en patiënten het stuwmeer aan oogheelkundige zorg op te vangen en lange wachttijden tegen te gaan. Deze triage voorkomt dat patiënten naar de oogarts worden doorverwezen, terwijl zij geen oogheelkundig medisch-specialistische zorg nodig hebben.

Het voordeel van triage door de optometrist is dat bepaalde patiënten sneller en dicht bij huis terecht kunnen. De optometrist moet voldoen aan kwaliteitsvoorwaarden en kan zo een rol vervullen tussen de huisarts en de oogarts. Dit biedt mogelijkheden om de zorgvraag op te vangen en geeft de oogartsen ruimte om patiënten met complexere zorgvragen te behandelen. Partijen zijn nog in overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om toe te werken naar een landelijke uniforme uitrol met een toekomstbestendige bekostigingsvorm.

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de Oogvereniging en de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) werkten al voor de crisis samen aan deze mogelijkheid van triage voor specifieke oogheelkundige problemen onder de noemer: Juiste oogzorg op de juiste plek. Nu veel oogheelkundige zorg door de COVID-19 pandemie is uitgesteld, wordt dit plan extra relevant.

Lees het volledige bericht op de website van de NOG.