Toezicht MSZ in coronatijd

De Federatie Medisch Specialisten speelde een belangrijke verbindende rol bij het verzamelen, vermeerderen en verspreiden van kennis over het COVID-19 virus, concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in het deze week verschenen rapport ‘toezicht MSZ in coronatijd’. In het rapport reflecteert en evalueert de IGJ haar eigen rol en de inzet van alle zorgpartijen in de medisch-specialistische zorg.

De IGJ heeft tijdens de coronacrisis zeer nauw contact gehad met bestuurders in de medisch-specialistische zorg. In sommige regio’s was er soms dagelijks contact. In het rapport zet de inspectie uiteen wat er uit die gesprekken is voortgekomen en welke lessen er zijn geleerd ter voorbereiding op een mogelijke tweede uitbraak.

Grote inzet en aanpassingsvermogen

De inspectie komt tot de algehele positieve conclusie ‘dat de medisch-specialistische zorg in de periode vanaf maart 2020 met grote inzet en aanpassingsvermogen en daarmee op passende wijze invulling heeft gegeven aan de verantwoordelijkheden en taken die de Nederlandse samenleving aan hen toevertrouwt. De kwaliteit van zorg tijdens de eerste COVID-19 uitbraak is van een aanvaardbaar niveau gebleven. Gegeven de omstandigheden, was er goede zorg.’

Rol beroepsverenigingen

Ook gaat de inspectie in op de rol van de beroepsverenigingen: ‘Op basis van nieuwe inzichten zijn door de Federatie Medisch Specialisten, V&VN en andere veldpartijen richtlijnen aangepast en zijn zorgverleners via digitale wegen (bijvoorbeeld door middel van webinars) geïnformeerd over deze aanpassingen. Daarnaast beschrijft de inspectie dat: ‘de Federatie de constructief-kritische richtlijnbeoordeling door de inspectie heeft benut om de zorg in hoog tempo te organiseren’.

Effectief toepassen geleerde lessen

In voorbereiding op een eventuele tweede golf zegt de inspectie in het rapport zich nadrukkelijk te willen richten op het effectief toepassen van alle geleerde lessen en het toetsen van de uitwerking daarvan in de praktijk. De inspectie zal daarvoor mogelijk vaker in de ziekenhuizen en klinieken aanwezig zijn en daar op verschillende afdelingen met zorgverleners in gesprek gaan. De inspectie wil hiermee sneller bruikbare feedback aan bestuurders kunnen geven, maar ook om inzichten op te doen die relevant zijn voor het ministerie van VWS, veldpartijen en andere betrokkenen.

Lees het hele rapport