Toelichting RIVM op vaccinatiestrategie

Het RIVM heeft een toelichting geschreven om zorgprofessionals te informeren over de vaccinatiestrategie voor patiënten met aandoeningen die een hoger risico geven op een slecht beloop van COVID-19. In deze informatiebrief wordt uitgelegd op basis waarvan deze hoog-risicogroepen zijn geselecteerd en hoe de patiënten uit deze groepen worden geïdentificeerd.

Het uitgangspunt in de COVID-19 vaccinatiestrategie, zoals geformuleerd door de Gezondheidsraad, is om in deze fase van de huidige pandemie primair in te zetten op het verminderen van ernstige ziekte en sterfte. In deze fase waarin vaccins nog zeer schaars zijn, komen mensen met het hoogste risico het eerst in aanmerking voor vaccinatie. Vaccinatie van deze hoog-risicogroepen zal, zoals het ernaar uitziet, vanaf eind deze week veelal in de ziekenhuizen plaats gaan vinden.

Lees de brief van het RIVM