Tips: communicatie met de patiënt in onzekere tijden

Hoe kun je als zorgverlener zo goed mogelijk gesprekken met je patiënten voeren, gezien alle onzekerheden rond COVID-19? En hoe doe je dat op zo’n manier dat informatie beklijft en patiënten en hun naasten zich gehoord en gesteund voelen? Medisch Contact publiceerde deze week acht aanbevelingen voor communicatie met de patiënt in tijden van corona.

Per gespreksfase zijn er concrete aanwijzingen: waar moet je als dokter rekening mee houden en hoe kun je je het beste uitdrukken in bepaalde situaties? Zo is een van de adviezen om mogelijke scenario’s te schetsen met hun implicaties zodat je een gevoel van controle kunt geven aan de patiënt. Bijvoorbeeld door te benadrukken wat wél beheersbaar of beïnvloedbaar is.

Ook is er aandacht voor het omgaan met soms heftige emoties van patiënten. Een van de adviezen is om expliciet op emoties te letten en extra alert te zijn tijdens telefonische gesprekken, omdat emoties overwegend non-verbaal worden geuit. ‘Reageer op signalen als een haperende stem, stilvallen, of huilen. Geef er aandacht aan, bijvoorbeeld door te zeggen: “Ik kan u natuurlijk niet zien, maar ik merk dat u er stil van wordt. Wat doet dit met u?”’

Bekijk alle 8 adviezen