Tijdelijke uitbreiding dekking medische aansprakelijkheidsverzekeraars

Verzekeraars Centramed en Medirisk verruimen tijdelijk de dekking voor medische aansprakelijkheid. Daarbij hanteren zij de richtlijnen die zijn opgesteld door de IGJ, gebaseerd op het KNMG advies om in deze crisissituatie de regels rond de Wet BIG te versoepelen.

De druk op de zorg is door de crisis enorm gestegen en ziekenhuizen kampen met te weinig handen aan het bed. Artsen worden gevraagd op andere afdelingen bij te springen – denk aan niet-intensivisten op de ic. Ook niet-artsen zoals geneeskundestudenten en gewezen artsen doen mee om de capaciteitsproblemen te helpen oplossen. Centramed en Medirisk stellen dat deze inzet valt onder de dekking van de betreffende aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze dekking geldt ook als ziekenhuizen en zorginstellingen door de uitzonderlijke omstandigheden de gangbare werkwijze en protocollering vervangen door noodprotocollen.

Goede vastlegging

De beschikbare richtlijnen, handreikingen of anderszins vastgelegde afspraken door
beroepsgroepen, de IGJ en het RIVM gelden hierbij als uitgangspunt. Hiervan kan lokaal met goede reden worden afgeweken. Belangrijk is wel dat goed wordt vastgelegd waarom keuzes worden gemaakt en wat er gedaan wordt om de veiligheid zoveel mogelijk te borgen, zoals (spoed)opleidingen, facilitaire ondersteuning en supervisie.

Lees de uitgebreide informatie over de dekking op de website van Centramed
Lees de uitgebreide informatie over de dekking op de website van Medrisk