Tijdelijke noodmaatregel maakt snelle opname verpleegtehuis mogelijk

Verpleeghuizen kunnen ouderen die geen medische zorg meer nodig hebben, sneller opnemen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg publiceerde op verzoek van onder andere de Federatie Medisch Specialisten een noodmaatregel die dit mogelijk maakt.

Om ouderen in een verpleeghuis op te nemen is een indicatie nodig voor de Wet Langdurige Zorg. Deze indicaties worden verstrekt door het CIZ. De periode van aanvraag tot definitieve indicatie kan in het reguliere proces tot zes weken duren, omdat het CIZ eerst onderzoek doet. In de periode van het onderzoek kan de oudere nog niet opgenomen worden in een verpleeghuis. Door deze noodmaatregel hoeft er geen nader onderzoek plaats te vinden en kan de indicatie snel verstrekt worden. Negatieve COVID-19 geteste of herstellende ouderen kunnen daardoor snel het ziekenhuis verlaten. Hiermee worden bedden vrijgemaakt voor opname van nieuwe patiënten en het voorkomt dat de zorgprofessionals nu veel tijd kwijt zijn aan administratie.

Voorwaarden

Aan deze verkorte route zijn enkele voorwaarden verbonden. Zo kunnen alleen behandelend artsen in een ziekenhuis, huisartsen, zorginstellingen en transfer- en wijkverpleegkundigen een indicatie via deze verkorte route aanvragen. Ook moet het voor de betrokken zorgprofessional duidelijk zijn dat de indicatie blijvend noodzakelijk is en moet de zorgaanbieder niet in staat zijn om alle medische gegevens van de cliënt aan te leveren. De indicatie via deze verkorte route is één jaar geldig. Daarna moet een nieuwe aanvraag gedaan worden binnen het reguliere proces. Dan vindt er wel een onderzoek plaats, waarna de indicatie wordt omgezet naar een indicatie voor onbepaalde tijd.

Lees meer op de website van het CIZ.