Tijdelijke inzage medische gegevens

Voor een goede en snelle behandeling op de huisartsenpost en spoedeisende hulp is het van groot belang dat artsen over relevante medische gegevens beschikken van patiënten. Minister De Jonge van VWS stemt daarom in met tijdelijke inzage in medische gegevens door huisartsen en artsen op de spoedeisende hulp van díe patiënten die daar nog geen expliciete toestemming voor hebben gegeven: de ‘Corona-opt-in’. Dat schrijft de KNMG op haar website.

Op dit moment gaat veel tijd verloren aan het bevragen van patiënten en het achterhalen van hun medische geschiedenis en medicijngebruik. Dit staat de kwaliteit en effectiviteit van de zorgverlening in de weg. Op verzoek van huisartsenkoepels en de Patiëntenfederatie heeft minister De Jonge ervoor gezorgd dat huisartsen en artsen werkzaam op de SEH speciaal in deze crisistijd het medisch dossier van hun patiënten (de ‘professionele samenvatting’) beschikbaar stellen via het Landelijk Schakelpunt. De artsen kunnen nu dus ook bij de medische gegevens van die patiënten die nog geen expliciete toestemming hebben gegeven. Artsen op de huisartsenpost en SEH moeten de patiënten ter plaatse vervolgens wel mondeling om toestemming vragen voor het raadplegen van hun gegevens. Die patiënten mogen die toestemming ook weigeren.

Lees het nieuwsbericht op de website van de KNMG