Thuisarts.nl start betrouwbare informatie over medisch-specialistische zorg

Vanaf vandaag is onafhankelijke en betrouwbare informatie over de medisch-specialistische zorg te vinden op de publiekswebsite Thuisarts.nl. Van vijf aandoeningen is de informatie beschikbaar: Melanoom (Huidkanker), Perifeer arterieel vaatlijden (Etalagebenen), Cataract (Staar), Heupfractuur (Gebroken heup) en Diabetes. De teksten zijn gebaseerd op de medisch wetenschappelijke richtlijnen en tot stand gekomen op initiatief van de Federatie Medisch Specialisten (Federatie), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Patiëntenfederatie NPCF. De ambitie is om het komend jaar Thuisarts.nl met nog eens 25 aandoeningen aan te vullen. De informatie is ook beschikbaar via de Thuisarts.nl app.

De samenwerking tussen de Federatie, het NHG en Patiëntenfederatie NPCF is ontstaan naar aanleiding van het Jaar van de Transparantie dat door Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2015 is uitgeroepen. De minister wil hiermee de informatie die patiënten krijgen over de kwaliteit van zorg verbeteren. De teksten zijn ontwikkeld door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en het NHG, in afstemming met de betrokken wetenschappelijke verenigingen en patiëntenverenigingen.

Betrouwbare bron

Met deze aanvulling ontstaat één centrale plek voor onafhankelijke en betrouwbare informatie over huisartsenzorg én medisch-specialistische zorg. De informatie wordt inhoudelijk up-to-date gehouden op basis van nieuwe en herziene wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen en medisch specialisten. Er wordt ook naar andere informatie op betrouwbare bronnen doorverwezen, zoals de ervaringssite Zorgkaartnederland.nl, websites van patiëntenorganisaties en wetenschappelijke verenigingen en gezondheidsfondsen.

Ondersteuning

Huisartsen en medisch specialisten kunnen de informatie op Thuisarts.nl gebruiken ter ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten. Voor de patiënt is de informatie ook ter voorbereiding op een consult te benutten of op een ander moment nog eens rustig na te lezen. De informatie is afgestemd op de informatiebehoefte van patiënten.

Uitbreiding

Thuisarts.nl (website en app), een initiatief van het NHG, is op dit moment de grootste onafhankelijke publiekswebsite voor gezondheidsinformatie in Nederland. In 2015 kende de website 14 miljoen unieke bezoekers.
Het voornemen is om Thuisarts.nl in de toekomst steeds verder uit te breiden met medisch-specialistische informatie voor patiënten. Bijvoorbeeld door bij de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke richtlijnen de patiënteninformatie voor Thuisarts.nl direct mee te nemen.