Tegenstrijdige berichten over msb’s

Vandaag publiceert accountantskantoor BDO de resultaten van hun benchmark ‘Ondernemen in het hart van de zorg?’. BDO deed onderzoek naar het ondernemerschap van medisch specialistische bedrijven (msb’s). De Federatie Medisch Specialisten heeft met enige verbazing het rapport van BDO gelezen want een aantal conclusies zijn tegenstrijdig aan de conclusies die de NZa afgelopen oktober trok in de monitor integrale bekostiging.

BDO concludeert dat het ondernemerschap van de msb’s achterblijft. “Artsen worden pas echt ondernemer als ze aandeelhouder zijn,” vindt BDO en pleit voor doorontwikkeling van het participatiemodel waarbij medisch specialisten mede-eigenaar worden van een ziekenhuis. Robert Sie, anesthesioloog en bestuurder Federatie Medisch Specialisten: “Nu we streven naar de juiste zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde moet je specialisten niet vastklinken aan de stenen van het ziekenhuis.” In tegenstelling tot BDO raadt de NZa in haar rapport minister Bruins aan om geen andere koers te varen als het gaat om msb’s, maar hen de kans te geven om de reeds ingezette positieve ontwikkelingen door te zetten. De NZa ziet weinig heil in beleid dat gericht is op het stimuleren van het zogenaamde participatiemodel, waarbij medisch specialisten mede-eigenaar worden van een ziekenhuis.

Robert Sie: “Ik zie juist een enorme betrokkenheid en energie bij de medisch specialisten om de zorg samen met de ziekenhuizen kwalitatief hoogstaand, veilig, toegankelijk en betaalbaar te houden voor alle Nederlanders. Dankzij msb’s worden nu makkelijker goede afspraken gemaakt met ziekenhuisbesturen over kostenreductie en hoe we de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren. Ik ben dan ook blij dat de NZa bevestigt dat het ontstaan van msb’s tot een professionelere samenwerking heeft geleid en dat dit de patiënt ten goede komt.”