Succesvolle bijeenkomst Platform Informatiebeleid – CMIO netwerk

Hoe kunnen medisch specialisten beschikken over de juiste informatie op de juiste plek zonder bijkomende registratielast? Deze vraag stond centraal tijdens de online bijeenkomst van het Platform Informatiebeleid - CMIO-netwerk van de Federatie op 20 mei jongstleden. Ruim 40 medisch specialisten gingen met elkaar in gesprek over de uitdagingen en kansen om gegevensuitwisseling te verbeteren.

Onder leiding van platformvoorzitter en intensivist Ruud de Waal deelden diverse medisch specialisten hun ervaringen. Traumachirurg Han Hegeman vertelde over zijn betrokkenheid bij het realiseren en implementeren van een landelijk vastgesteld zorgpad voor heupfractuur in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Doordat gegevens slechts eenmalig ingevuld hoeven te worden, kan de registratielast van de chirurg sterk worden gereduceerd. Zo wordt de invoer van data voor de kwaliteitsregistratie DHFA (Dutch Hip Fracture Audit) overbodig. Tijdens de bijeenkomst gingen deelnemers in gesprek over wat er nodig is om dit doel te bereiken en welke lessen andere specialismen hiervan kunnen leren. Hegeman: ‘Ieder jaar belanden ruim 18.000 mensen op de SEH met een gebroken heup. Dit betreft met name oudere patiënten. Voor hen kan een heupfractuur tot versneld overlijden of blijvende verminderde mobiliteit leiden. Goede zorg en goede kwaliteitsmonitoring is van belang om de impact van een heupfractuur terug te dringen.’

Informatiebehoefte staat centraal

Om het principe van eenmalige vastlegging voor meervoudig gebruik breed in de zorg te verankeren, is het belangrijk dat zorgverleners gezamenlijk bepalen welke informatie in het zorgproces moet worden vastgelegd. Carolien Bouma en Hilde Schwantje van het programma Registratie aan de Bron, een gezamenlijk initiatief van NFU, Nictiz, NVZ, V&VN en de Federatie, gingen met de deelnemers aan de slag om deze informatiebehoefte in kaart te brengen. De Basisgegevensset Zorg (BgZ) stond hierbij centraal. Tijdens de bijeenkomst discussieerden de deelnemers actief over welke informatie wanneer gewenst is.

Platform Informatiebeleid – CMIO netwerk

In het Platform Informatiebeleid – CMIO-netwerk delen leden van het CMIO-netwerk en vertegenwoordigers van wetenschappelijke verenigingen kennis en expertise met betrekking tot informatiebeleid. De volgende platformbijeenkomst zal dit najaar plaatsvinden.